ارائه دهنده خدمات کشت، اصلاح و بهسازی اراضی کشاورزی
ایران، خوزستان، خرمشهر
09359315457
     

در گام نخست احداث نخلستان متخصصین ما  با بررسی شرایط اقلیمی منطقه و آنالیز آب و خاک بوسیله به روزترین متدهای صنعت کشاورزی کار خود را شروع  و بسته به شرایط موجود مراحل کار بطور کلی به شرح ذیل تقسیم بندی می شود.

آماده سازی زمین

ابتداعاً کارشناسان ما با آنالیز مولفه های مهم خاک و بررسی آن  طبق شرایط مجاز کشاورزی، جهت انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز زمین از قبیل خاکبرداری، احداث زهکش، طراحی و اجرای سیستم آبیاری و آبشویی زمین تصمیم گیری نموده سپس با انجام خاک ورزی اولیه (شامل شخم، دیسک، ماله و . . .) و تامین نهاده های کشاورزی مورد نیاز کار خود را انجام می دهند.

انتخاب ارقام مناسب نخل

پس از انجام عملیات آماده سازی زمین، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر و سلیقه کارفرما ارقام مناسب (برحی، گنطار، بریم، استعمران، پیارم، مجول، کبکاب، زاهدی، دیری و غیره . . . ) و قابل کشت انتخاب می گردد.

طراحی نقشه کاشت

در این مرحله بر اساس نوع ارقام انتخاب شده، نقشه کاشت (فاصله کاشت نهال ها ازهم، نحوه آرایش ارقام و غیره . . . ) طراحی شده و توسط دوربین نقشه برداری محل کاشت آنها جانمایی و علامت گذاری می شود.

انتخاب روش کاشت و تامین نهال

در حال حاضر روش های مرسوم کاشت نخیلات به دو روش کشت پاجوش (نهال جدا شده از نخل مادر) و نهال بافتی(پرورش یافته در آزمایشگاه) انجام گرفته که هر کدام دارای مزیت های خاص خود می باشند. در این مرحله با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی نسبت به انتخاب روش کاشت و تهیه نهال های با کیفیت اقدام می گردد.

اجرای عملیات کاشت

پس از انجام مراحل فوق عملیات اجرایی کاشت شامل چاله کنی، استقرار نهال در چاله،  ایجاد تشتک و انجام پوشش مناسب صورت می گیرد.

نگهداری و واکاری

پس از اتمام عملیات کاشت، نهال های تازه کشت شده نیاز به مراقبت و نگهداری ویژه دارند لذا جهت اطمینان از حداکثر گیرایی و حصول نتیجه عالی در صورت نیاز عملیات واکاری نهال های ضعیف صورت می گیرد.

img_divider