ارائه دهنده خدمات کشت، اصلاح و بهسازی اراضی کشاورزی
ایران، خوزستان، خرمشهر
09359315457

یکی از اركان اصلي موفقيت پروژ‌ه‌هاي پیمانکاری, وجود يك نظام نظارتي و مشاوره براي نظارت و كنترل مراحل مختلف اجرايي پروژه است. اطمينان از تأمين نيازمندي‌ها و الزامات فنی پروژه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. ناظر ، از يك سو به عنوان امين و نماينده كارفرما بر روند اجراي پروژه و فعاليت‌هاي مجري براساس قرارداد في‌مابين و برنامه‌هاي پروژه نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه‌اي وي ايجاب مي‌نمايد تا به هنگام لزوم، از منافع كارفرما و مجري بطور يكسان و در جهت كامل‌تر انجام شدن پروژه حمايت نمايد. شرکت کشت صنعت صبح اروند رود با ارائه این خدمات، توسط کارشناسان متخصص خود، کارفرمایان محترم را در پیشبرد و ارتقا سطح کیفی پروژهای فضای سبز یاری می رساند.

img_divider