ارائه دهنده خدمات کشت، اصلاح و بهسازی اراضی کشاورزی
ایران، خوزستان، خرمشهر
09359315457

سیستم ­های مختلف آبیاری تحت فشار، از جمله آبیاری قطره ای با بحرانی شدن وضعیت آب مورد توجه قرار گرفت. با توجه به پایین آمدن سطح تراز آب های زیرزمینی، کاهش بارش، افزایش جمعیت و به طبع آن زیاد شدن مصرف آب، استفاده از این نوع سیستم­ های آبیاری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. سیستم آبیاری قطره ای جهت فضای سبز عمومی وخصوصی بمنظور کاهش و بهینه سازی مصرف آب کاربرد بسزایی دارد. از طرفی با توجه به افزایش راندمان آبیاری در این سیستم ها، درصد محصول برداشت شده نیز بیشتر می شود.

از آنجاییکه برخی زمین های منطقه جنوب خوزستان دارای شوری و EC بالایی هستند و با توجه به بالابودن سطح آب های زیرزمینی، لزوم اجرای زهکش بمنظور آبشویی و خروج املاح از زمین هایی با این خصوصیت ضروری می باشد.

img_divider